De KNRB is voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Geneeskunde na haar baanbrekende onderzoek over de overdracht van het Coronavirus tijdens sportbeoefening. In dit onderzoek kwam naar voren dat mondkapjes, testen en afstand houden allemaal veel minder effectief zijn dan roeien. Roeiend blijk je het virus namelijk niet over te kunnen dragen.

Na twee gevallen van Corona tijdens de EK vorige maand, waarbij verder niemand uit de tachtig man grote equipe besmet raakte, besloot de roeibond direct uit te zoeken waarom het aantal besmettingen zo klein bleef.

De onderzoekers van de KNRB konden hun ogen niet geloven toen het enige onderzoeksresultaat binnenkwam. Docent aardrijkskunde, KNRB bestuurder en hoofdonderzoeker André van Stokhoven: “In 100% van deze twee gevallen vond geen besmetting van anderen plaats tijdens het roeien. We vermoeden dat dit komt door de specifieke opstelling in een roeiboot: in een rij achter elkaar en kijken in de tegengestelde richting van de vaarrichting. In andere buitensporten zoals wielrennen, voetbal en Formule 1 zien we tientallen besmettingen, ondanks de ook daar gebruikelijke bubbels. Het belangrijkste verschil dat we zien is dat iedereen daar vooruit beweegt in plaats van achteruit.”

Ondanks dat het KNRB artikel nog wacht op “peer review” t.b.v. publicatie in het Amstelveens weekblad, heeft de roeibond al wel een felbegeerde plaats in het Red Team verworven, naast sterren als ventilatieloog Maurice de Hond en polonaise dansleraar Willem Engel.

Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT, reageert enthousiast: “We dachten al dat het effect van mondkapjes te verwaarlozen was. Dat is door het voortvarende werk van de KNRB dus bewezen: ondanks het niet dragen van een mondkapje door alle Nederlandse roeiers tijdens de EK finales, hebben deze twee positieve gevallen geen enkele andere besmetting opgeleverd. Dit is zeker een Nobelprijs waard.”

Prins Jan van Ierland de tweede van carnavalsvereniging de Zeven Toeters uit Plagstekersgat: “Dit is geweldig nieuws, ons carnaval kan doorgaan! Het blijkt dus dat er geen risico is op verspreiding van het virus als we de polonaise achteruit gaan lopen. Net zoals in het roeien: in een rijtje achterwaarts bewegen. Als we dit een jaar eerder wisten hadden we nu niet eens in deze situatie gezeten en waren de ziekenhuizen leeg gebleven. Alaaf!”

Verwacht wordt dat het kabinet komende dinsdag tijdens de persconferentie alle Nederlanders zal oproepen om vanaf woensdag 7:00 uur per roeiboot naar het werk te gaan.

Foto: Ellen de Monchy