Keesjan de Wilde (64) z'n roeicarrière begon op het strand, bij de reddingsbrigade in Katwijk. Het vlet de golven in...