Het brandmerk eigenhandig gezet door de KNRB drukte zwaar op de schouders van de PTT watersportbaan. Grote investeringen bleven uit, sponsoren trokken zich terug en wat over bleef was een grote plas onbeschut water te midden van een kale polder. Na de matches des seniores (WK <23) in 95 was het definitief gedaan met het imago van de baan als host voor grote wedstrijden, en zakte de KPN of PTT Watersportbaan steeds verder weg in de vergetelheid. De baan kende lange tijd geen hoogtepunten in haar wedstrijdkalender. Het bleef dan ook bij de Martini Regatta en zo nu en dan een verdwaalde competitiewedstrijd. Ook de naam van de baan raakte in de vergetelheid. De KPN (PTT) Watersportbaan werd in de volksmond al snel de roeibaan in Harkstede, geen roeier die de naam nog kon herinneren. Slechts de telefooncellen langs de baan gaven een vermoeden.

Ten tijde van de verbreding van de Bosbaan was er nog een opleving en werden er weer meer wedstrijden geroeid in Harkstede. Maar van een restauratie was geen sprake en de wedstrijden verdwenen net zo snel als ze gekomen waren toen de verbreding van de Bosbaan gerealiseerd was. Hiermee kwam ook definitief een einde aan het feit dat de KPN Watersportbaan de modernste baan van Nederland was. Qua afmetingen waren beide banen nu aan elkaar gewaagd en qua faciliteiten moest harkstede zijn meerdere erkennen in de Bosbaan. Er was geen reden meer om uit te wijken naar Harkstede.

In 2006, mede vanwege het lustrum van de Hunze, is de Coupe nog op de baan verroeid. Het laatste hoogtepunt wat de baan mocht meemaken.

Met komst van Meerstad, de nieuwbouwwijk nabij de baan, was het einde definitief. Uit onzekerheid over de baan werd onderhoud uitgesteld en verpauperde de baan elk jaar weer een stukje verder. Het finishterrein werd een golfbaan en jaarlijks was in het dagblad van het noorden te lezen dat de baan op losse schroeven stond door ruzie met de eigenaar of problemen met de gemeente. De organisatie van de Martini heeft het knap voor elkaar gekregen om de Martini nog meerdere malen nog uit de grond te stampen en zelfs door de inspanningen van de organisatie om te Martini te verbeteren, nog één jaar deelname uit het Duitse Emden te bewerkstelligen. In 2014 kwam het definitieve besluit om Harkstede te sluiten. Er waren nog actie`s opgezet om de baan te redden maar het besluit stond vast. De baan ging ten onder evenals de enige reden dat zij bestond : “de Martini Regatta”

Wie vandaag de dag door Harkstede loopt zal zich wanen in een post-apocalyptische omgeving. Alles wat los en vast zit is opengebroken en ligt erbij alsof het in alle haast verlaten is. In de finishtoren liggen de lotingspapieren en lege koffie bekers nog van de laatste Martini. Het waterniveau is met bijna twee meter gezakt waardoor zandbanken zijn ontstaan aan de zijkant en flora en fauna welig tiert… De PTT Watersportbaan. Een baan waarover in de toekomst alleen nog maar sterke verhalen en vergelijkingen met de WA-baan over bestaan. Of er ooit weer een nieuwe roeibaan in Groningen zal verrijzen? De plannen zijn er genoeg. Of ze gerealiseerd kunnen worden? Alleen de toekomst zal het zeggen.

Als laatste wil ik afsluiten met een dankwoord. Een ode aan iedereen die zich heeft ingezet voor de realisatie en het behoud van de baan. Met name Evert Kruijswijk verdient veel lof. De realisatie van de watersportbaan in Harkstede was grotendeels aan hem te danken. Hoewel de baan nu verleden tijd is, zal zijn inzet, evenals de inzet van alle andere betrokken niet vergeten mogen worden.

Het drieluik:

Deel 1 – De Martini Regatta

Deel 2 – Het WK van 97

Damion fotografeert en maakte zijn eigen rapportage van de huidige staat van de roeibaan in Harkstede. Bekijk deze hier.